Be innovative. Be committed. Be successful.

Operation Solutions

WITRON SERVICE má dlouholetí zkušenosti a kompetence v oblasti servisu, oprav a provozu logistických zařízení. Přebíráme za vás zcela nebo částečně technickou nebo operativní odpovědnost za váš logistický systém v místě využití. Náš trvale udržitelný koncept služeb On Site Service zaručuje od počátku dostupnost, produktivitu a výraznou ochranu investic v rámci vašeho logistického systému.

Spolu s vámi vyvíjíme cenově efektivní a individuální koncepci servisu a služeb. Jedná se přitom o technickou podporu v dílčích oblastech údržby nebo IT, kompletní převzetí technické podpory nebo provozu logistického zařízení. WITRON SERVICE pro vás vždy připraví správnou koncepci.

Nabízíme vám vynikající služby v místě instalace spolu se spolehlivým plánováním rozpočtu a přesně definovanou servisní smlouvou. Tím se můžete zcela a plně soustředit na hlavní směr vašeho podnikání!

Jako zákazník služby OnSite Service také čerpáte z výhod naší světové sítě technické podpory a zdrojů. Tím je zaručena nejvyšší míra flexibility, bezpečnosti a efektivního využití nákladů.

Charakteristika

  • Plná technická odpovědnost za servis a technickou podporu IT, převzetí odpovědnosti za provoz a výrobu
  • Efektivní struktura servisní organizace a organizace údržby, kompetence v oblasti nastavování, vzdělávání a další kvalifikace technických pracovníků
  • Implementace efektivních a trvale udržitelných strategií servisu a oprav včetně odpovídajících metod
  • Servisní koncepce na základě Best Practices s jasně definovanými servisními úrovněmi a náklady na technickou podporu
  • řízení kvality servisu a trvalý benchmarking díky integraci do sítě WITRON SERVICE

Výhody

  • Bezpečnost a zajištění provozu díky kompetencím, zaručeným zkušenostmi servisních týmů k provedení servisu
  • údržby a provozu vašich zařízení
  • úplná kontrola nákladů a bezpečnost rozpočtu díky individuálním koncepcím technické podpory
  • flexibilní využití zdrojů a disponibilita personálu v důsledku integrace do servisní sítě WITRON SERVICE
  • snižování nákladů čerpáním z kompetencí společnosti WITRON a zrušením nákladů na interní struktury a kvalifikace technického managementu a personálu