Be innovative. Be committed. Be successful.

Služby modernizace

V rámci služeb modernizace zajišťujeme dlouhodobé udržení hodnoty a ochranu investice do logistického systému. Pravidelné aktualizace a migrace systémů IT a softwaru jsou nutné k tomu, abychom trvale zajistili schopnost technické podpory vašeho systému. Bezvadná funkce po změně nastavení je zaručena profesionální realizací ze strany společnosti WITRON.

Pokud se mění rámcové podmínky dodavatelského řetězce, musíte změnit také svůj systém. Nabízíme vám odborníky, kteří rychle a spolehlivě rozšíří funkce systému, upraví jej a optimalizují.

Stárne pomalu vaše distribuční centrum? Neprovedeme pouhou modernizaci, provedeme modernizaci s perspektivou pro budoucí rozvoj. V rámci našich koncepcí sanace skladů, obnovy mechanického vybavení, modernizace řízení a pohonů používáme nejmodernější dopravníkovou a řídicí techniku, která se osvědčila v našich vysoce dynamických systémech. Tím je zaručena nejvyšší kvalita, reálné prodloužení životnosti a současně jsou trvale sníženy běžné provozní náklady.

Spolu s koncepcemi doplnění vybavení nabízíme navíc aktualizační balíčky ke zvýšení energetické účinnosti vašich zařízení. S našimi dynamickými energeticky úspornými komponentami můžete trvale snižovat náklady na energie ve váš prospěch, i ve prospěch životního prostředí.

Charakteristika

 • Konsekventní koncepce řízení projektů a vlastní týmy k realizaci služeb všech profesí
 • Efektivní a ověřená koncepce aktualizací a modernizací
 • Individuálně přizpůsobené scénáře předávání a flexibilní plánování realizace během sanace a rozšiřování
 • Zaručení provozu během přestavby
 • Přesně sladěné plánování termínů a přesná realizace, rozsáhlé systémy testování softwaru
 • řízení a mechaniky, využití standardizovaných komponent s nejmodernější technikou s nenáročnou údržbou

Výhody

 • Zvyšování flexibility a produktivity úpravami systémů a rozšiřováním
 • úprava ergonomie a bezpečnostního standardu zařízení zaručuje dodržení požadavků předpisů provozovatele
 • Ochrana investice a trvale udržitelné prodlužování životnosti díky efektivním a hospodárným koncepcím modernizace
 • Minimalizace rizik díky koncepcím modernizace na základě dlouholetého know-how a zkušeností s projekty
 • Optimalizace provozu pomocí dlouhodobého plánování aktualizací
 • Hospodárné koncepce využití energie jako příspěvek k ochraně životního prostředí