Be innovative. Be committed. Be successful.

Správa skladu

Software k řízení skladu WMS pro automatizované a ruční procesy ve skladu

Správa skladů, digitalizace, Průmysl 4.0, Big Data v systému skladové logistiky

Jak všestranné mohou být topologie skladů, tak variabilní jsou i možnosti, které nabízí společnost WITRONpři využití systémů správy skladů pro zpracování automatizovaných a ručních  procesů v oblasti správy skladů. Rozsáhlé a volně definované funkce konfigurací a parametrizací dovolují přesnou integraci a propojení do nových a stávajících skladových struktur jak v oblasti intralogistiky, tak i v rámci celého zásobovacího řetězce zcela podle filozofie digitalizace a Průmyslu 4.0. WITRON zjednodušuje záplavu dat a využívá je pro inovativní systémy správy skladů.

Vysoká míra modulárnosti systému správy skladů WITRONve všech oblastech skladové logistiky navíc umožňuje velmi flexibilní implementaci a využití rozsáhlých funkcí. Uživatelská rozhraní dodávaná v různých jazykových mutacích dovolují využití systému správy skladů v různých zemích. Přístupy ke vzdáleným databázím umožňují navíc dosažení optimální transparentnosti ve všech skladech při dodržení specifických podmínek v jednotlivých skladech. Z „velkých dat“ se stávají v systému správy skladů WITRON „chytrá data“. Tím zajistíme použitelnost našeho systému správy skladů s optimalizovanými procesy ve stávajících mechanických, softwarových a databázových komponentách. S optimálním propojením s interními a externími systémy na straně zákazníka v rámci dodavatelského řetězce.

Kromě standardních funkcí ve správě skladu, jako je celopodnikový záznam a správa všech položek a zásob pod jedním uživatelským rozhraním, flexibilní konfigurace skladů, kontroly kvality a inventury až po rozsáhlé funkce statistiky, diagnostiky, simulací a vizualizací, nabízí systém řízení skladu WITRONtaké další komplexní charakteristiky. Jeden příklad za všechny: bezproblémové napojení nejrůznějších podsystémů. Může se jednat o mobilní ruční bezdrátové terminály nebo systémy Pick-by-Voice, systémy řízení stohování,  automatizované procesy materiálového toku nebo řešení Pick-by-Light. Systém řízení skladu WITRONspojuje nejrůznější podsystémy a typy skladů do jedné platformy.

Využijte celý potenciál svého skladu. Systém řízení skladu WITRON vám tento potenciál otevírá. Získejte výhody...

 • digitalizace softwaru ve smyslu koncepce Průmysl 4.0 a Big Data
 • vyšší hospodárnosti v rámci celého dodavatelského řetězce
 • efektivnějšího a rychlejšího přístupu ke všem skladovým položkám
 • optimální transparentnosti ve všech skladech a pobočkách
 • lepšího zákaznického servisu díky kratším dodacím lhůtám
 • maximální flexibility při plánování využití vašich zdrojů
 • vyššího komfortu obsluhy a nižší chybovosti
 • snadnější obsluhy
 • snadnějšího a rychlejšího zprovoznění
 • snadnějšího rozběhu systému na různých pobočkách
 • inovativních simulačních modulů využitím nejmodernějších technologií (digitalizace, Průmysl 4.0, Big Data)
 • inovativníchmodulů řídicích panelů s využitím nejmodernějších technologií (digitalizace, Průmysl 4.0, Big Data)