Be innovative. Be committed. Be successful.

OPM

Order Picking Machinery

Plně automatické vychystávání na klíč pro maloobchod potravinami

Plně automatické vychystávání v maloobchodě s potravinami

Od uvedení na trh se patentovaný a cenami ověnčený systém skladování a vychystávání OPM stal snad nejúspěšnějším plně automatizovaným systémem na světě v oblasti vychystávání na klíč pro logistiku v  prodeji potravin.

Pomocí systému OPM je možné kompletně vychystat téměř 95 % spektra výrobků kompletního sortimentu na palety nebo mobilní kontejnery bez využití personálu, v plně automatizovaném režimu, podle požadavků poboček a v logickém sledu.

Srdcem systému je zakládací přípravek COM (Case Order Machine). Ten umožňuje při výkonu systému vyšším než 500 manipulací za hodinu vychystávat prodejní jednotky, šetrně k výrobkům a „store-friendly“, na různé nosiče.

Systém OPM je úspěšně používán k vychystávání jak suchého sortimentu, tak čerstvého zboží, ale i mražených výrobků.

Technologie OPM generuje signifikantní výhody napříč celým dodavatelským řetězcem. Počínaje výhodami v distribučních centrech (vysoká hospodárnost a ergonomie), přes optimalizace přepravy zboží (až o 20 % „hustěji“ naložené palety nebo mobilní kontejnery), až po efekt synergie v supermarketu (vychystávání podle principu Store-Friendly).

Na základě modulárního uspořádání a flexibility systému vychystávání je bez problémů možné hospodárné využití ve skladech téměř všech velikostí nezávisle na tom, zda uživatel vychystává v distribučním centru 15 000 nebo více než 300 000 prodejních jednotek za den a nezávisle na tom, zda spektrum výrobků obsahuje 300 nebo více než 10 000 položek.

Dlouholeté zkušenosti z doposud realizovaných projektů ukazují, že při vychystávání pomocí skladového systému OPM vzniká pro uživatele široký balíček výhod. Ten prokazatelně obsahuje konkurenční výhodu a odlišující charakteristiku od ostatních konkurentů na trhu v oblasti disponibility zboží a služby pro pobočky a supermarkety, včetně zvýšení hospodárnosti a efektivity napříč celým dodavatelským řetězcem. Vychystávání použitím systému OPM je navíc trvale udržitelné a perspektivní s ohledem na ergonomické pracovní procesy, mimořádně prostorově úspornou technologii, která šetří energie, a optimální vytížení nákladních automobilů

Stručný přehled

Míra automatizace:
Plně automatický systém

Manipulované jednotky:
Prodejní jednotky

Výhody:
Vychystávání prodejních jednotek v souladu s požadavky jednotlivých poboček, vychystávání na palety a do mobilních kontejnerů, použitelnost ve všech oblastech výrobků a v každém rozsahu teplot

Odvětví:
Prodej potravin

Stručná informace

  • Automatizace všech procesů od příjmu po výdej zboží
  • Kompletní automatické vychystávání zakázek pomocí stroje Case Order Machine „COM”
  • Nejvyšší míra disponibility použitím přepravek
  • Kompletně automatické vychystávání nejrůznějších prodejních jednotek
  • Použití pro suché zboží i pro čerstvé a mražené zboží
  • V rámci celého toku materiálu není nutná žádný personál
  • Vychystávání na palety i na mobilní kontejnery
  • Vychystávání „Store friendly“ orientované na požadavky pobočky

Dokumenty ke stažení pro systémy OPM