Be innovative. Be committed. Be successful.

Ústředí společnosti Parkstein

Ve venkovském prostředí se skupina WITRON, rodinná firma, stala od roku 1971, kdy byla firmou s jediným zaměstnancem, do podoby předního světového dodavatele v oboru logistiky. Od založení firmy skupina podniků trvale rostla, především pak ve svém ústředí v Parksteinu. V současnosti zde pracuje více než 1200 zaměstnanců.

Skupina WITRONje synonymem stability a hlubokých kořenů ve své domovině. Toto spojení s krajinou a lidmi člověk vidí a cítí na první pohled. V našich výrobních halách jsou sice vysoce moderní stroje.

Ale velké budovy a nízké pavilony firmy zapadají svou dřevěnou konstrukcí a přírodními barvami do krajiny, přesně podle zásady „z regionu a pro region“.

Servisní pobočky On Site v Německu

Servisní pobočky WITRONOn Site mají dlouholetou zkušenost a kompetence v oblasti servisu, oprav a provozu logistických zařízení. Přebíráme přitom za vás zcela nebo částečně technickou nebo operativní odpovědnost za logistický systém našich zákazníků v místě využití. Naše servisní týmy On Site Service Teams přitom zaručují dlouhodobou disponibilitu a produktivitu plně automatizované skladové logistiky.

V Německu jsou v současnosti následující pobočky součástí skupiny WITRON:

Berbersdorf

Skupina podniků EDEKA severní Bavorsko - Sasko - Durynsko spoléhá ve svém logistickém centru o rozloze 48 000 m2 v saském Berbersdorfu do budoucna na logistické systémy a systémy vychystávání zakázek značky WITRON. Z pobočky u dálnice A4 bude po postupném zprovoznění zásobováno 520 prodejen EDEKA více než 12 000 různými druhy zboží ze sortimentu suché zboží, čerstvé zboží, lahůdky, maso, ovoce, zelenina a mražené výrobky. Přitom vychystávají automatizovaná řešení WITRON během denní špičky až 378 000 obchodních jednotek podle požadavků jednotlivých filiálek na palety, do mobilních kontejnerů, mrazicích boxů nebo do beden. Díky inovativnímu řešení společnosti WITRON bude optimalizován také management prázdných vratných obalů a prostor expedice zboží. WITRON převzal v roli generálního dodavatele kompletní proces od plánování až po realizaci. Naši zaměstnanci On-Site v místě instalace jsou dlouhodobě odpovědní za kompletní servis a údržbu zařízení.

Landsberg am Lech

Začátkem července 2011 pověřila obchodní společnost EDEKA Handelsgesellschaft Südbayern mbH firmu WITRON plánováním a realizací nového logistického centra pro suché zboží v obci Landsberg am Lech. Logistický komplex zásobuje od roku 2013 přes 1700 poboček téměř 16 000 různými druhy zboží. Při velikosti 25 000 m2 je systém dimenzován na vychystávání 311 000 obchodních jednotek denně ve špičce. Jako generální dodavatel odpovídá společnost WITRON také za služby a údržbu všech automatizovaných procesů v logistickém centru.

Hamm

Jako první maloobchodní prodejce potravin v Německu se v roce 2004 rozhodla regionální pobočka společnosti EDEKA Rhein / Ruhr se sídlem v Hammu pro využití plně automatické technologie OPM, patentované společností WITRON, která je zde úspěšně v provozu od roku 2006. EDEKA Rhein / Ruhr dala společnosti WITRON důvěru i v dalších oblastech a řešeních. EDEKA Rhein / Ruhr byla světově prvním uživatelem plně automatizovaného logistického systému skladování a vychystávání zboží na čtvrtinových / polovičních paletách v souladu s požadavky jednotlivých filiálek WITRON-DPP na světě, a současně prvním německým zákazníkem, který předal servis a údržbu svého vysoce dynamického logistického zařízení kompletně do rukou týmu WITRON On Site Team. Distribuční centrum na severovýchodě Porúří zásobuje aktuálně úctyhodných 1000 prodejen sítě EDEKA v regionu téměř 20 000 různými položkami suchého, čerstvého a mraženého zboží, které je vychystané pomocí systému vychystávání palet a beden, a současně využívá konvenčních systémů Pick-by-Voice výrobce WITRON. Systém zpracuje během denní špičky až 700 000 jednotek. WITRON převzal v roli generálního dodavatele kompletní proces od plánování až po realizaci. Naši zaměstnanci a zaměstnankyně On-Site v místě instalace jsou dlouhodobě odpovědní za kompletní servis a údržbu zařízení.

Lüttow-Valluhn

Společnost EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH se správním sídlem v Neumünsteru optimalizuje své skladové logistické procesy v pobočce Lüttow-Valluhn (Mecklenbusko - Přední Pomořansko). Odtud bude do budoucna zásobováno 770 prodejen sítě EDEKA 17 000 různými položkami suchého zboží. Zakázku na plánování a realizaci veškerých mechanických komponent, komponent IT a řízení získala společnost WITRON. WITRON současně odpovídá po zprovoznění prostřednictvím svého týmu On Site Team dlouhodobě za kompletní servis a údržbu automatizovaných skladových systémů a systémů vychystávání zakázek. Zařízení o rozloze 30 000 m² je navrženo pro výkon vychystávání ve špičkách 205 600 odběrů za den.

Ennepetal

Společnost Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG, která se specializuje na náhradní díly pro osobní a nákladní automobily, provozuje v hlavním sídle společnosti v Ennepetalu od roku 2008 vysoce moderní automatizované distribuční centrum, které naplánovala a realizovala společnost WITRON. Odpovědnost za servis a údržbu nese pracovní tým WITRON On Site Team. Z důvodu rychlého růstu společnosti v důsledku akvizice britského distributora Automotive Distributors Ltd (ADL), který je předním dodavatelem náhradních dílů v segmentu japonských, korejských a amerických vozidel, se kapacity distribučního centra v roce 2012 znásobily. Zákazníci společnosti Febi jsou v tuzemsku i v zahraničí centrálně zásobováni z Ennepetalu širokým a neustále rostoucím spektrem výrobků, které aktuálně zahrnuje 36 000 různých položek. V plánu je navýšení spektra výrobků na více než 100 000 různých náhradních dílů. Za den je možné vychystat a včas odeslat více než 530 000 dílů.

Neu-Isenburg

Skupina REWE je jedním z předních obchodních koncernů v Evropě. Ústředním prvkem logistiky společnosti REWE je logistické centrum o rozloze 63 500 m2, které z pobočky v Neu-Isenburgu zásobuje 5500 supermarketů REWE v Německu suchými výrobky. Každodenně je zásobováno zhruba 1400 poboček sortimentem, který zahrnuje 24 000 různých položek. Logistické centrum je navrženo k vychystání 551 000 obchodních jednotek, 1150 čtvrpalet / polovičních palet a 900 plných palet v souladu s požadavky filiálek v denní špičce. Zařízení zahrnuje automatický výškový regálový sklad se 67 300 místy, automatický sklad drobného materiálu se 201 900 místy na skladovací boxy, sklad s přepravkami se 95 200 místy a skladový prostor k automatickému vychystání zakázek na čtvtinové a poloviční palety, který obsahuje 820 míst. WITRON je jako generální dodavatel plánu a realizace odpovědný za veškeré skladové systémy, systémy materiálového toku a IT včetně systémů řízení. Servisní tým WITRON-On-Site se stará o servis a údržbu a zajišťuje tak trvale vysokou disponibilitu logistického zařízení.

Mühldorf am Inn

Plošně strukturovaná hierarchie, rychlé rozhodování, dlouhodobé a trvale udržitelné myšlení a jednání, člověk středem dění, respekt ke kořenům v Parksteinu – to všechno je WITRON. Toto spojení s krajinou a lidmi člověk uvidíte a pocítíte na první pohled. V našich výrobních halách sice najdete vysoce moderní stroje. Ale velké budovy a nízké pavilony firmy zapadají svou dřevěnou konstrukcí a přírodními barvami do krajiny, přesně podle zásady „z regionu a pro region“. Tím žije společnost WITRON myšlenkou moderní rodinné firmy, která je orientovaná na budoucnost. Nejen v Parksteinu, ale po celém světě. Finsko, Kanada nebo Singapur – tomuto jedinečnému duchu společnosti WITRON je vdechnut život ve všech pobočkách (On Site). 

Edeka Landsberg