Be innovative. Be committed. Be successful.

MPS

Module Picking System

Vychystávání těžkých a neskladných položek pomocí systému Pick-by-Light

Vychystávání metodou Pick-by-Light pro těžké a neskladné zboží

Pomocí paletového vychystávacího systému MPS je možné hospodárně a efektivně skladovat těžké, objemné a neskladné zboží na a vychystávat je na palety nebo gitterboxy.

MPS je systém zboží k člověku, podporovaný technologií Pick-by-Light. Počítač k řízení materiálového toku Witron řídí všechny potřebné pohyby palet ze skladu s výškovým regálem a signalizuje pracovníkům odebrané množství pomocí displeje Pick-by-Light.

Dynamická fronta k odběru zboží je generována pomocí příčných podávacích vozíků v souladu s požadavky zakázky. Umístění palety nebo gitterboxu se zakázkou do fronty k odběru je provedeno centrálně mezi jednotlivými paletami ve skladu. Tím je omezeno zvedání a trasy, které musí zaměstnanci ujít, na minimum a i přes nehomogenní spektrum výrobků je možná práce podle zásad ergonomie.

Tím je možné také paralelní vychystávání několika zakázek současně jak na paletách, tak na gitterboxech.

Stručný přehled

Míra automatizace:
Částečná automatizace

Manipulované jednotky:
Těžké a neskladné díly

Důležité body:
Automatické podávání položek přímo do fronty k odběru, ergonomické vychystávání těžkých a neskladných výrobků, zboží k člověku

Odvětví:
Prodej součástí

Stručná informace

  • Princip vychystávání zakázek: Kombinace metody zboží k člověku a člověk ke zboží
  • Vychystávání objemných, neskladných a těžkých položek včetně obalových jednotek do automaticky osazovaných vychystávacích uliček
  • Využití technologie Pick-by-Light
  • Kontinuální a automatizovaná příprava vychystávaného zboží pomocí příčných vozíků
  • Pomaloobrátkové zboží: dynamické přípravné plochy
  • Rychloobrátkové zboží: statické přípravné plochy
  • Pevně definované vychystávací zóny s velmi krátkými trasami pro vychystávání