Be innovative. Be committed. Be successful.

Failure free material flow - despite permanently high order load.

WITRON customers master Corona crisis

Empty cities, panic shopping, functioning logistics centers

Čtěte dále

Kontaktní osoba společnosti WITRON pro média

Zde najdete kontaktní osoby společnosti WITRON pro komunikaci s médii. Žádáme vás o pochopení, že naše kontaktní osoby pro komunikaci s médii jsou k dispozici pouze novinářům. V případě jiných požadavků využijte náš kontaktní formulář.

Pan Christian Skiefe, PR
Tel: 0049 9602 600 7185
cskiefe(at)witron.de

Pan Udo Schwarz, marketing
Tel.: 0049 9365 8060 25
uschwarz(at)witron.de