Be innovative. Be committed. Be successful.

Dodáváme kvalitu – dodávejte ji s námi!

Práce obchodního oddělení se přímo odráží na úspěchu společnosti WITRON . Oddělení se stará nalezení o optimálního poměru ceny a výkonu u zboží a služeb, které společnostWITRON nakupuje od externích dodavatelů a zajišťuje dlouhodobou spolupráci se spolehlivými a moderními dodavateli.

Základním kamenem hladké spolupráce jsou nákupní podmínky, příručka dodavatele a směrnice o dodávkách zboží a služeb a o použitých obalech.

Všichni dodavatelé společnosti WITRON získávají přístupové údaje k portálu dodavatelů, který najdete pod následujícím odkazem. Zde získáte přístup k takovým charakteristikám, jako je dodržování dodacích termínů a kvalita, a můžete zde také uložit své portfolio služeb a výrobků v rámci svého profilu dodavatele. Uvedením kontaktních osob mohou dodavatelé zajistit, že společnost WITRON bude vždy komunikovat se správnými osobami u dodavatelů.

Noví dodavatelé

Dlouhodobý partnerský vztah s našimi dodavateli je pro nás velmi důležitý. Jakmile dodavatel prokáže své možnosti v oblasti nákladů, kvality a schopnosti dodávek, může se stát dodavatelem společnosti WITRON.