Be innovative. Be committed. Be successful.

ETP

Ergonomic Tray Picking

Ergonomický Case-Picking s podporou Pick-to-Light (Beamer)

Ergonomické vychystávání prodejních jednotek metodou Pick-to-Light

Pod pojmem ETP chápeme částečně automatizované řešení „člověk ke zboží“ pro vychystávání prodejních jednotek. Koncepce ETP je optimální pro distribuční centra prodeje potravin, pro regionální sklady a sklady rychloobrátkového zboží s plným sortimentem a pro prodejní centra diskontního prodeje. To se týká projektů v sortimentu suchého zboží i sortimentu čerstvého zboží. Řešení ETP podpořené mírou mechanizace je ideální kombinací plně automatizovaného podávání ergonomického vychystávání. Pomocí člověkem ovládaných vozíků (Pick-Shuttles) je provedeno vychystávání prodejních jednotek z fronty s přepravkami (Tray-AKL-Pickfront) na palety nebo na mobilní kontejnery.

Vychystávání každé jednotlivé zakázky je přitom provedeno na základě individuálních požadavků, v souladu se skupinou zboží a podle příslušných požadavků poboček. Použité algoritmy směn přesně odpovídají tomu algoritmu, který je používán i v mechanizovaných systémech OPM. Uživatelé tak získávají výhody této klíčové funkce a celé řady praktických zkušeností s OPM.

Ke každému odběru je kabina pro vychystávání počítačem automaticky umístěna před odběrné místo s prodejní jednotkou tak, aby pracovník, který provádí vychystávání, vždy mohl provést práci s ergonomickým držením těla bez zvedání, přenášení nebo ohýbání. Rozhodující optickou pomůckou je projektor umístěný na vozíku. Ten vizualizuje pracovníkovi pomocí ekvivalentně osvětlené plochy, kde a v jaké pozici má odložit prodejní jednotku na nosnou paletu nebo na mobilní kontejner. Pomocí této podpory technologií Pick-to-Light je při ručním odběru zboží (Case Picking) podstatně zvýšena efektivita vychystávání a je zabráněno nutnosti pozdější změny třídění prodejních jednotek z důvodu nepříliš ideálního uspořádání.

Se systémem ETP je možné dosáhnout v porovnání s konvenčními skladovými systémy velmi vysokého výkonu nezávisle na věku a pohlaví pracovníka, který vychystávání provádí. Systém ETP je vhodný nejen do nových logistických center, může být bez zvýšených nákladů implementovat do stávající budovy a zařízení, a to dokonce za probíhajícího provozu. Proto je systém ETP velmi zajímavým řešením i pro projekty modernizace.

Stručný přehled

Míra automatizace:
Částečná automatizace

Manipulované jednotky:
Prodejní jednotky

Výhody:
Sestavování zakázek pro pobočky pomocí jednoduchých algoritmů a podpora projektorem, ergonomické vychystávání metodou zboží k člověku

Odvětví:
Prodej potravin

Stručná informace

  • Princip vychystávání zakázek: Člověk ke zboží
  • Koncipováno pro sortiment zboží složený až ze 4000 různých položek
  • Všechny položky sortimentu jsou připraveny do uličky. Není nutné sekvencování palety se zakázkou
  • Všechny modulární uličky pracují nezávisle na sobě, kompletní příprava zakázky je provedena v uličce
  • Vychystávání pomocí vysoce ergonomického počítačem řízeného vychystávacího vozíku (Pick-Shuttle) – žádné zvedání, přenášení, ohýbání, odstraňování fólií
  • Zkrácení fronty k odběru na 1/20 konvenčního skladu
  • Regálové zakladače zásobují frontu k odběru zboží a přepravě prázdných přepravek pryč.
  • Vychystávání v souladu s požadavky poboček na palety nebo do mobilních kontejnerů na základě algoritmu směny, řízeném počítačem.
  • Vizualizace pozice k odložení vychystávané prodejní jednotky na nosič nákladu pomocí promítačky a monitoru (opětovné zobrazení pozice pro odložení, odbíraného množství a obrázku výrobku)

Dokumenty ke stažení pro systémy ETP