Be innovative. Be committed. Be successful.

EMP

Efficient Mobile Picking

Inovativní logistické procesy a vozíky s kolektivní inteligencí

Logistika v souladu s koncepcí Průmysl 4.0-: Vychystávání pomocí inteligentních vozíků

Skutečno, že maximální hospodárnost, optimální ergonomie a nejvyšší kvalita vychystávání v oblasti skladové logistiky nejsou ve vzájemném rozporu, svědčí systém Efficient Mobile Picking (EMP) výrobce WITRON. Systém zahrnuje inteligentní logistické procesy, plně integrované řízení podávání a vychystávání na principu „Člověk ke zboží“ využití technologie WIBOTs (autonomní vozíky), která je kompletně propojena ve smyslu kolektivní inteligence a přebírá vedení procesu odběru položek. Nový systém byl navržen pro logistická centra maloobchodu s potravinami, pro internetové obchody a prodej součástí.

Rozhodující výhody systému EMP

Na základě softwaru EMP, který společnost WITRONpro toto řešení navrhla, a modulů EMP, jsou veškeré procesy a všichni klienti v celém systému trvale vzájemně propojeni. Na základě tohoto propojení kompletního řetězce procesů na horizontální i vertikální úrovni, se v důsledku přímé komunikace dostávají všechny změny (např. kmenová data, vozíky, stroje, požadavky na vychystávání, požadavky na dodání materiálu, výrobky, pobočky, trasy, rámcové podmínky) přímo do celkové optimalizace.

Tím jsou pro zákazníka zaručeny četné výhody: optimální umístění položky do fronty k odběru, efektivní řízení podávání, nejlepší vytížení celého vychystávacího týmu, vysoká bezpečnost odběru položek a práce, optimalizace tras a vychystávání v souladu s požadavky poboček, transparentnost skladových zásob. Kromě toho je možné systém odstupňovat. Na přání může zákazník začít s menším systémem EMP a podle potřeby a vývoji obchodní činnosti je možné snadné modulární rozšíření.

Integrace inteligentních doplňků k řízení zakázek a podávání zboží

Inteligentní řízení zakázek přináší zajímavé přidané hodnoty v oblasti zvyšování efektivity. Přístup systému k předchozím a aktuálním statistikám prodeje s přihlédnutím ke kolísání během víkendů nebo s ohledem na marketingové a prodejní akce nabízí možnosti předvídání plánování personálu a výroby ve smyslu metody Predictive Analytics.

Kromě skladování ve hloubce na dvě nebo několik skladových jednotek můžete do fronty k odběru umístit přepravky nejrůznějšího druhu při současném automatizovaném podávání v „reálném čase“ pomocí regálových zakladačů. Rychloobrátkové zboží uložíte na palety, zboží se středně rychlým obratem na přepravky s organizérem a zboží s dlouhodobým obratem do malých přepravek. Podobně je možná integrace fronty k odběru složené z přepravek v uličkách pro vychystávání zboží. Profil skladu je optimalizován podáváním zboží, řízeném technologiemi IT. Software EMP (komponenta inovativního systému řízení skladu Logistik 4.0 Warehouse Management Systems) flexibilně a intuitivně navrhne podávání položek v konkrétní formě na základě dat zakázky. Tato variabilita výrazně zvyšuje počet položek v uličce při současné kompaktnosti vždy krátkých trasách. Integrovaná funkce inventury a plauzibiliace nulového průtoku zaručuje průběžnou jistotu skladových zásob. Efekt optimalizace je navíc zajištěn automatickou likvidací prázdných obalů z vychystaných palet.

Autonomní vozík WIBOT

Kromě inovativní logistiky systému EMP výrobce WITRONjsou ústředním prvkem vychystávání manipulační vozíky pod názvem WIBOT. Ty jezdí bez řidiče v uličkách skladu a optimalizují celkový proces logistiky a vychystávání na základě kolektivní inteligence. V závislosti na stavu zakázek je rychle a snadno upraven počet použitých vozíků.

Stručný přehled

Míra automatizace:
Částečná automatizace

Manipulované jednotky:
Prodejní jednotky

Důležité body:
Autonomní vychystávací vozíky (WIBOT)
Plně automatizované podávání
V souladu s požadavky poboček, paralelní vychystávání několika zakázek

Odvětví:
Prodej potravin, internetový obchod, prodej součástí

Stručná informace

  • Částečně automatizované vychystávání metodou člověk ke zboží
  • Automatické podávání do uličky s odběrem zboží
  • Využití autonomních vozíků s kolektivní inteligencí
  • Integrace inteligentních doplňků k řízení zakázek a podávání na bázi systémů Smart Data a Predictive Analytics
  • Paralelní vychystávání několika zakázek současně podle požadavků poboček, s optimalizací tras a ergonomicky
  • Flexibilní využití vizuálních a akustických pomůcek
  • Rozsáhlé možnosti rozšíření systému

Dokumenty ke stažení pro systémy EMP