Be innovative. Be committed. Be successful.

E-DPS

Ergonomic Dynamic Picking System

Ergonomické vychystávání zakázek pomocí systému Pick-to-Tote

Ergonomické vychystávání zakázek pomocí systému Pick-to-Tote v rámci skladové logistiky

Základní modul skladovacího systému E-DPS (Ergonomic Dynamic Picking System) obsahuje v základním provedení automatický sklad drobného materiálu s několika uličkami s modifikovanou konstrukcí regálů, který přebírá funkce skladování, podávání a konsolidace. Základní modul je definován 20 000 skladovými místy pro přepravky, dvěma regálovými zakladači, třemi systémy PML, vertikálním dopravníkem s multifunkčním vstupem a výstupem a dvěma pracovišti pro vychystávání zakázek. Systém E-DPS pracuje na principu „zboží k člověku“ / „pick-to-tote“.

Zvláštnost: zatímco je podávání skladovaného zboží z obou vnějších uliček skladu provedeno pomocí regálových zakladačů v prostřední uličce, zásobují z těchto uliček až tři nad sebe zařazené vysoce dynamické systémy Picking Mini Loads (PMLs) vychystávací stanoviště. Díky specifické technologii vozíků a manipulace s břemeny je možné dosažení extrémně vysokého počtu pohybů během naskladnění a vyskladnění. Pomocí systémů PML, navíc integrovaného vertikálního dopravníku a minimu dopravníkové techniky jsou vychystávací stanoviště zásobována skladovacími přepravkami.

Software řídí a optimalizuje všechny procesy tak, aby bylo pomocí instalované mechaniky jednak zrušeno propojení procesů ve skladu a během přepravy od vychystávání, a na druhé straně bylo zajištěno podávání zboží v souladu se zakázkou a sekvenčními požadavky. Pracovník, který provádí vychystávání zakázky, jednak ocení ideální pozici vsedě nebo vestoje a skladové přepravky nebo přepravky se zakázkou, které jsou podávány se sklonem k dosažení optimální ergonomie v prostoru vychystávání zakázky. Individuálně lze nastavit i techniku potvrzování. Můžete například instalovat optickou závoru, takže zcela odpadne počítání odebraných jednotek.

Současně je také zajištěna nejvyšší bezpečnost vychystávání. Podle potřeby roste systém E-DPS modulárně spolu s vámi. Pokud například dojde ke zvýšení objemu zakázek, rozšíření sortimentu, nebo potřebujete dosáhnout vyššího výkonu systému. Systém je schopen akumulovat vychystané přepravky a připravit je k nakládce podle požadavků expedice.

Stručná informace

  • Princip vychystávání zakázek: Zboží k člověku
  • Kombinace automatického skladu drobného materiálu (AKL) se stacionárními ergonomickými pracovišti pro vychystávání zakázek
  • Automatické sestavování front pro vychystávání materiálu v automatizovaném skladu drobného materiálu pomocí vysokorychlostních regálových zakladačů, tak zvaných Picking Mini Loads (PML)
  • Automatické generování a sekvenční příprava (vertikální dopravníky) vychystávaného zboží do stanic k vychystání zakázky
  • Úplné zrušení pohybu při vychystávání, vychystávání může probíhat vsedě
  • Výkon: až 1000 zakázek za hodinu na každý modul E-DPS
  • Úspora plochy díky kompaktní modulární konstrukci

Dokumenty ke stažení pro systémy E-DPS