Be innovative. Be committed. Be successful.

DPS

Dynamic Picking System

Vysoce dynamické vychystávání drobného materiálu metodou Pick-by-Light

Vychystávání drobného materiálu metodou Pick-by-Light AKL

V rámci systému DPS probíhá vysoce dynamické a automatické vychystávání drobného materiálu za podpory systému Pick-by-Light. Systém DPS pracuje na principu „zboží k člověku“ / „člověk ke zboží“. Položky jsou v závislosti na struktuře zakázky podle potřeby nebo trvale ve frontě k vychystání, takže jsou neustále optimalizovány.

Systém DPS umožňuje přímé uskladnění a vychystání pomocí systému Pick-by-Light v rámci automatického skladu drobného materiálu (AKL).

Doplňování zón pro vychystávání, které jsou integrovány ve skladu se zásobníky, je provedeno výhradně prostřednictvím řízení systému pomocí regálových zakladačů automatického skladu drobného materiálu (AKL). Klasifikace struktury položek je trvale ověřována a upravována systémem DPS. 

Na základě statické a dynamické přípravy skladovaných položek se zkracují doby pohybu zaměstnanců ve skladu až o 75 %. Průběžná ergonomie hraje velkou roli na všech pracovištích. Počínaje pracovišti pro přebalení zboží do beden až po pracoviště pro vychystávání zakázek. Přenášení a zvedání beden je v systému DPS redukováno na minimum.

Systém DPS podporuje nejrůznější varianty vychystávání: Z bedny do bedny, z palety do bedny, z bedny do krabice k odeslání apod. Vychystávání je v rámci všech variant provedeno pomocí systému Pick-by-Light.

Stručný přehled

Míra automatizace:
Částečná automatizace

Manipulované jednotky:
Jednotlivé kusy + výrobky s malým objemem

Výhody:
Kombinace metody zboží k člověku / člověk ke zboží, statická a dynamická příprava položek ve frontě k vychystání snižuje míru potřebných pohybů v rámci systému, řízení vychystávání systémem Pick-by-Light

Odvětví:
Maloobchod potravinami, drogerie, General Merchandise

Stručná informace

  • Princip vychystávání zakázek: Kombinace metody zboží k člověku a člověk ke zboží
  • Integrované skladování a vychystávání v jediném automatickém systému.
  • Podávání položek do fronty k odběru pomocí automatických regálových zakladačů
  • Neustálé podávání rychloobrátkového zboží ve statických kanálech na zboží. Podávání pomaloobrátkového zboží podle potřeby v dynamických kanálech na zboží
  • Komprimování fronty k odběru a dráhy pro vychystávání až o 75 %
  • Postupné logické podávání položek do fronty k odběru
  • Vychystávání z průběžných kanálů s hloubkou na 3 pozice
  • Využití technologie Pick-by-Light a vizualizace terminálu
  • Úspora plochy oproti konvenčnímu skladování až o 50 %

Dokumenty ke stažení pro systémy DPS