Be innovative. Be committed. Be successful.

CPS

Car Picking System

Ruční vychytávání využitím bezdrátového přenosu dat, bezdrátových technologií, systémů Pick-by-Voice nebo Pick-by-Light s automatickým podáváním

Vychystávání ve skladech s výškovými regály metodou Pick-by-Voice nebo pomocí bezdrátových technologií

Pod pojmem „skladový systém CPS“ chápeme systém ručního vychystávání obchodních jednotek na palety nebo do mobilních kontejnerů s optimalizací tras, podporovaný bezdrátovou technologií, bezdrátovým přenosem dat a technologiemi Pick-by-Voice nebo Pick-by-Light.

Podávání položek do fronty k odběru s ohledem na jednotlivé zakázky je provedeno pomocí automatických regálových zakladačů.

Umístění položky je systémově orientováno na vychystávání zakázek pro jednotlivé obchody.

Na základě principu „člověk ke zboží“ je možné v systému CPS připravovat současně více pracovníků několik zakázek najednou.

Stručný přehled

Míra automatizace:
Částečná automatizace

Manipulované jednotky:
Těžké a neskladné prodejní jednotky

Výhody:
Plně automatické podávání regálovým zakladačem přímo do fronty k odběru, zkrácení fronty k odběru využitím např. přepravek s vložkami a metody přepravka k člověku

Odvětví:
Potraviny a distribuce

Stručná informace

 • Principy vychystávání: Člověk ke zboží
 • Automatické podávání pomocí regálových zakladačů v závislosti na zakázce
  • Pomaloobrátkové zboží: dynamické přípravné plochy
  • Rychloobrátkové zboží: statické přípravné plochy
 • Integrovaná fronta k odběru zboží v automatickém paletovém skladu
 • Použití člověkem ovládaných vychystávacích vozíků
 • Vychystávání s optimalizací tras
 • Ruční vychystávání obchodních jednotek na palety nebo do mobilních kontejnerů s podporou bezdrátového přenosu dat, systému Pick-by-Voice nebo Pick-by-Light a vizualizace terminálu
 • Možnost paralelního vychystávání několika zakázek