Be innovative. Be committed. Be successful.

CPMS - Corrugated Packaging Management System

Integrované řešení pro balírenský průmysl

CPMS - modul „Výroba“

Modul CPMS „Výroba“ zahrnuje všechny funkce, které jsou potřebné ke správě, plánování a výrobě výrobních zakázek (podle typu zakázka od zákazníka nebo doplnění skladu). Po ověření a schválení výrobní zakázky budou předány příslušné požadavky na stroje na bázi navrhovaného plánování výroby a dodacího termínu do systému CPMS k optimalizaci prořezu a do plánu výrobního stroje. Na základě optimalizačních cílů, jako jsou minimální náklady a doby včetně dodržení dodacího termínu   bude následně provedeno systémové plánování. Grafické plánovací rozhraní včetně nejmodernějších algoritmů plánování strojové výroby jsou podporou pro plánovače výroby k tomu, aby dosáhli optimálních výsledků plánování. Systém CPMS vám přenechává možnost volby mezi plánováním do budoucnosti  a  zpětným plánováním (často též pod názvem plánování push nebo pull). V popředí je přitom vždy dodržení přislíbených dodacích termínů .

Záznam provozních dat dodaný společností WITRON umožní záznam výrobních dat v zařízení na výrobu vlnité lepenky i ve výrobním stroji v reálném čase. Díky tomu máte možnost své zakázky plánovat dynamicky a zobrazovat aktuální doby zpracování přímo na strojích nebo v kanceláři projektanta. Posledně uvedená funkce je podporována pomocí dialogů s možností vlastní konfigurace. Rozsáhlá výrobní statistika a výrobní zprávy vám pomohou při každodenní analýze dosažených operativních výsledků. 

Kontaktujte nás k získání podrobných informací.

Zvláštnosti

  • Moderní plánování výroby se zaměřením na optimalizaci nákladů, optimální vytížení strojů a dodržení dodacích termínů
  • Automatická kontrola dostupnosti (nástroje, papír apod.)
  • Konzistentní termíny ve výrobě, prodeji a expedici
  • Přehledné uživatelské rozhraní díky grafickým nástrojům plánování 
  • Flexibilita díky podpoře plánování směrem vpřed a zpět
  • Moderní algoritmy podporují partnery při optimalizaci 
  • Vizualizace záznamu provozní dat v reálném čase