Be innovative. Be committed. Be successful.

CPMS - Corrugated Packaging Management System

Integrované řešení pro balírenský průmysl

CPMS - modul „Multiplant/Interplant“

Standardní verze systému CPMS je rozšířena o modul CPMS Multiplant/Interplant, která rozšiřuje funkce CPMS o další výrobní pobočky podniku. Díky tomu je možná centralizace funkcí systému CPMS (regionální obchodní organizace, plánování nad rámec jednotlivých závodů) v rámci regionu ke společnému použití.

Systém CPMS Multiplant/Interplant například umožňuje logickou centralizaci prodeje pro několik výrobních závodů. Zakázky od zákazníků mohou být alokovány do jiných výrobních podniků (v případě odpovídající autorizace uživatele) v rámci několika málo interakcí na základě kritérií, jako  je optimalizace vytížení nebo nejkratší dopravní spojení. Cenové rozdíly, které je možné očekávat při alokaci, vidí uživatel před rozhodováním v měně firmy.

Kontaktujte nás k získání podrobných informací.

Zvláštnosti

  • Flexibilní možnosti kooperace prodejních organizací v rámci podniku (centrální/decentralizované)
  • Standardizace v rámci společnosti s ohledem na druhy vlnité lepenky, výrobky apod.
  • Automatické stanovení cenově výhodného nastavení výroby  v rámci jedné skupiny podniků, která zahrnuje několik výrobních závodů 
  • Kalkulace, která přesahuje jednotlivé výrobní závody, sestavování nabídek a příjem zakázek
  • Přenesení výrobních zakázek do sesterských závodů při přetížení, výpadku stroje apod. 
  • Podpora při výrobě zakázky v různých závodech 
  • Vystavení dodacích listů a faktur nad rámec jednotlivých závodů