Be innovative. Be committed. Be successful.

CPMS - Corrugated Packaging Management System

Integrované řešení pro balírenský průmysl

Forecaster + Optimizer

Rozšíření Forecaster + Optimizer (F+O) je novým rozšíření systému CPMS firmy WITRON. Rozšíření F+O je ideálně připraveno ke splnění požadavků na průmyslovou výrobu vlnité lepenky a umožňuje na základě předem kalkulovaných prognóz spotřeby komplexní optimalizaci dodavatelského řetězce vašeho závodu k výrobě vlnité lepenky. Navrhovaná spotřeba je sestavena na základě historických podrobných zakázek a ohlášené spotřeby u zákazníků. Inovativní matematický model minimalizuje s přihlédnutím ke kapacitám strojů a skladu náklady na technickou přípravu a dobu výroby včetně nákladů na skladovou manipulaci a přepravu. Na základě z toho vyplývajícího stupně připravenosti dodávek zvýšíte spokojenost svých zákazníků a současně zvýšíte efektivitu využití nákladů.

Výsledkem výpočtů jsou cenově optimalizované velikosti sérií pro výrobu a optimální skladové množství ve skladu zboží (interním a externím). Dosavadní využití tohoto rozšíření ukazuje, že optimalizace vede k signifikantnímu snížení skladovaného množství i nákladů na technickou přípravu.

Navíc může být předvídaná spotřeba hotového zboží využita k prognózám spotřeby papíru (množství a šířky rolí). Díky tomu můžete z hlediska surovin snížit množství skladovaného papíru a optimalizovat nakupované množství.

Při prognóze dat zakázek jsou využívány statistické metody, které se již osvědčily v jiných průmyslových odvětvích. Matematický model optimalizace je založen na metodách Operations Research, které byly speciálně namodelovány pro výrobu vlnité lepenky.

Pokud jde o rozhodování v oblasti investic, především při rozšiřování nebo výstavbě nových skladových kapacit, může být modul F+O rozhodujícím vodítkem. Tím je zjištěn na základě historického vývoje a růstových tendencí počet do budoucna potřebných skladových míst pro palety. Rovněž tak jsou stanoveny celkové náklady na různé scénáře pro externí skladování zboží, čímž vzniká solidní základ k rozhodování o tom, zda zřídit centrální nebo decentralizovaný sklad.  

WITRON
Logistik + Informatik GmbH

Neustädter Str. 21
D-92711 Parkstein

E-mail: cpms(at)witron.de

Telefon: +49 (0)9602-600-0
Fax: +49 (0)9602-600-211