Be innovative. Be committed. Be successful.

BOS

Box Order System

Úspěšná logistická koncepce pro odvětví čerstvého zboží a nápojů

Automatické vychystávání ze stohů v odvětví čerstvého zboží a nápojů

Box Order System (BOS) byl vyvinut společností WITRON. Tento systém splňuje nejen vysoká očekávání v oblasti manipulace s výrobky, ale také klade nová měřítka v oblasti efektivity, průchodnosti a ergonomie v odvětví čerstvého zboží. Na základě vysoké míry flexibility je řešení dále použitelné i v logistice přepravek s nápoji. Celá řada procesů při vychystávání stohů s bednami a jednotlivých přepravek v souladu s požadavky poboček je totiž shodná s procesy při manipulaci s kompletními bednami v odvětví čerstvého zboží. A kromě toho, i pro toto odvětví je na trhu pouze velmi omezené množství plně automatických řešení s vysokou mírou hospodárnosti.

Struktura a fakta

Řešení má modulární strukturu. Každý modul obsahuje podávací regálový zakladač a čtyři vychystávací regálové zakladače, tak zvané Box Picking Machines (BPM). Po úspěšném doručení zboží jsou stohy jednodruhových boxů nejprve roztříděny z palety s dodaným zbožím. Podávací regálové zakladače naskládají stohy s bednami přímo do fronty k odběru. Zvláštnost: vychystávání přepravek v souladu s požadavky jednotlivých poboček je provedeno vysoce dynamicky přímo pomocí nově navrženého regálového zakladače BPM. Systém BPM byl navržen tak, aby jeho lehké teleskopické vidle bedny nebo stohy beden nezvedaly zespodu, ale sevřely je. Výhodou je, že z regálu je možné odebírat nejen pouze jednotlivé bedny, ale také několik beden v počtu, který odpovídá požadavku zákazníka. To znamená, že z regálu je možné zcela flexibilně odebrat celý stoh beden, část stohu nebo jednotlivou přepravku, a za jízdy k další pozici může regálový zakladač bezchybně sestavovat jednotky v souladu s požadavky pobočky. Nakonec budou takto sestavené zásilky automaticky paletovány, ovinuty fólií a připraveny formou palet se dvěma vrstvami just-in-time k odeslání v prostoru expedice zboží.

Stručný přehled

Míra automatizace:
Plně automatický systém

Manipulované jednotky:
Standardizované kontejnery / krabice / přepravky na nápoje

Výhody:
Stohování kompletních stohů přepravek v uličce, využití celé výšky haly použitím regálového zakladače

Odvětví:
Čerstvé zboží + ovoce a zelenina + nápoje

Stručná informace

 • Plně automatický logistický systém ke skladování a vychystávání zakázek v kontejnerech / krabicích / stohovaných kontejnerech
 • Modulární struktura – všechny položky jsou dostupné k vychystání v každém modulu
 • Redukované procesy toku materiálu zajišťují vysokou rychlost
 • Plně flexibilní vychystávání stohů kontejnerů, stohovaného materiálu nebo jednotlivých beden přímo pomocí systému Box Picking Machine (BPM)
 • Stohování přepravek za jízdy do nejbližší pozice pro odběr
 • Bezchybné sestavování jednotek podle požadavků poboček přímo v systému BPM
 • Plně automatické paletování, páskování a dodávka Just-in-Time formou palet se dvěma vrstvami v prostoru expedice zboží
 • Plně automatické podávání do přímo do fronty k odběru
 • Při naskladnění není nutné žádné rozebírání stohů
 • Skladování stohů přepravek do jednoho regálu (tzn. na výšku) vede k signifikantním úsporám plochy
 • Použitelnost ve všech teplotních prostředích - i v nápojovém průmyslu

Dokumenty ke stažení pro systémy BOS